Καλώς ορίσατε!

Το Μπελλένειο Γυμνάσιο άρχισε τη λειτουργία του ώς εξατάξιο το σχολικό έτος 1956-1957. Το κτίριο κτίστηκε με δωρεά του Μπελλένη Παρίση. Από το 1964 έως το 1967 λειτούργησε ώς τριτάξιο. Από το 1967 μέχρι το 1977 λειτούργησε ως εξατάξιο και από τότε μέχρι και σήμερα λειτουργεί ως τριτάξιο. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε σημείο αναφοράς στα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού μας, κέντρο πνευματικής ζωής της Λέρου. Από τους χιλιάδες αποφοίτους του, πολλοί έχουν αναδειχθεί σε σημαντικές μορφές της πολιτικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας. Ιερείς, δάσκαλοι, δικηγόροι, καθηγητές, ιατροί, έμποροι, βιομήχανοι και επαγγελματίες πέρασαν από τα θρανία τους.